آیت الله العظمی وحید خراسانی – امام زمان علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “امام زمان علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–68-Emam-Zaman.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – عزادار واقعی حضرت فاطمه علیه السلام باشیم

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “عزادار واقعی حضرت فاطمه علیه السلام باشیم” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–67-Azadare-Vagheiye-Hazrate-Fateme-Bashim.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – در باب قرآن و ایتام آل محمد علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “در باب قرآن و ایتام آل محمد علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–66-Dar-Babe-Ghoran-Va-Aytame-Ale-Mohamad.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – وارث انبیاء

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “وارث انبیاء” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–65-Varese-Anbiya.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – اهمیت و احیاء فاطمیه

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “اهمیت و احیاء فاطمیه” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–64-Ahamiyat-Va-Ehyae-Fatemiye.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – استفاده ی مفید از عمر خویش

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “استفاده ی مفید از عمر خویش” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–63-Estefadeye-Mofid-Az-Omre-Khish.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – بزرگداشت روز شهادت امام صادق علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “بزرگداشت روز شهادت امام صادق علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–62-Bozorgdashte-Rouze-Shahadate-Emam-Sadegh.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – جایگاه غدیر

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “جایگاه غدیر” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–61-Jaigahe-Ghadir.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – معرفت به حضرت فاطمه علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “معرفت به حضرت فاطمه علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–60-Marefat-Be-Hazrate-Fateme.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – حسرت در قیامت

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “حسرت در قیامت” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–59-Hasrat-Dar-Ghiyamat.mp3[ad_2]

لینک منبع