آیت الله العظمی وحید خراسانی – جایگاه غدیر

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “جایگاه غدیر” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–61-Jaigahe-Ghadir.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – معرفت به حضرت فاطمه علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “معرفت به حضرت فاطمه علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–60-Marefat-Be-Hazrate-Fateme.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – حسرت در قیامت

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “حسرت در قیامت” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–59-Hasrat-Dar-Ghiyamat.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – جایگاه تبلیغ دین و هدایت مردم

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “جایگاه تبلیغ دین و هدایت مردم” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–58-Jaigahe-Tablighe-Din-Va-Hedayate-Mardom.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – امام جعفر صادق علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “امام جعفر صادق علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–57-Emam-Jafare-Sadegh.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – حج در قرآن

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “حج در قرآن” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–56-Haj-Dar-Qoran.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – خوشبختی در قیامت با محبت اهل بیت علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “خوشبختی در قیامت با محبت اهل بیت علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–55-Khoshbakhti-Dar-Ghiyamat-Ba-Mohabate-Ahlebeit.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – در سوگ شفیعه ی امت

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “در سوگ شفیعه ی امت” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–54-Dar-Souge-Shafieye-Omat.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – تخریب سامرا

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “تخریب سامرا” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–53-Takhribe-Samera.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – تلاوت قرآن و عزاداری امیر المومنین علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “تلاوت قرآن و عزاداری امیر المومنین علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–52-Talavate-Ghoran-Va-Azadariye-Amiralmomenin.mp3[ad_2]

لینک منبع