آیت الله العظمی وحید خراسانی – تخریب سامرا

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “تخریب سامرا” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–53-Takhribe-Samera.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – تلاوت قرآن و عزاداری امیر المومنین علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “تلاوت قرآن و عزاداری امیر المومنین علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–52-Talavate-Ghoran-Va-Azadariye-Amiralmomenin.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – وجود با برکت حضرت فاطمه علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “وجود با برکت حضرت فاطمه علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–51-Vojoude-Ba-Barekate-Hazrate-Fateme.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – احیاء غدیر

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “احیاء غدیر” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–50-Ehyae-Ghadir.mp3[ad_2]

لینک منبع

آیت الله العظمی وحید خراسانی – وجود با برکت امام زمان علیه السلام

[ad_1]


بیانات حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مد ظله العالی با موضوع “وجود با برکت امام زمان علیه السلام” به صورت پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم.

http://dl.yasmedia.ir/sound/vahid-khorasani/Ayatollah-Vahid-Khorasani–49-Vojoude-Ba-Barakate-Emam-Zaman-Fatemiye.mp3[ad_2]

لینک منبع